ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား (သို့) ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္အမႈျဖစ္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စရံေငြအေပးအယူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။

အမိ၊ အဖ တစ္ဦးဦးက်န္းမာေရးညံ့မည္။ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အရႈံးေပၚမည္။ အက်ိဳးအျမတ္နည္းမည္။ နိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေနအိမ္သို့မာလကာသီးေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာတိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္းအဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘အစိမ္းနုေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယႀတာ - ဗုဒၶဟူးေန့ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄လက္ ကပ္လွဴပါ။