စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရႊလုပ္ငန္းမွာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မွားေသာေႀကာင့္ဆံုးရႈံးမႈ အနည္းငယ္ရွိမည္။ ဆန္၊ စပါးေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေငြလိမ္ခံရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ကိန္းေပၚမည္။

မိသားစုအတြင္းမွာ စိတ္ထား၊သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားနွင့္ ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္္းဘက္သို့ ခရီးထြက္ရမည္။ ေနအိမ္သို့ အလွဴဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ ေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုးအစိုးရထီထိုုးပါ။

ပညာေရးမွာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္သို့ ေရာက္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံမေကာင္းပါ။ ခ်စ္သူနွင့္စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မသာယာပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ပုဇြန္ဆီေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယႀတာ - စေနေန့တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ထမင္းကပ္လွဴပါ။