၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 04-04-2021 မွ 10-04-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းတာဝန္နည္းျပီး စိတ္ေပါ့ပါးေနလိမ့္မည္။ အလုပ္အတြက္ ခြင့္ေတာင္းထားပါက အလုပ္အတြက္ ခြင့္ရလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြနည္းမည္။

ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ အသက္ၾကီးသူတစ္ဦး က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သတင္းကိုၾကားရမည္။

အဖိုးတန္တယ္လီဖုန္းဝင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ဗူးသီးတစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၅’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါအနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့သည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ေပါက္ကြဲလုနီးပါး ျဖစ္လိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြဝင္မည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္းမြန္မည္။ ရတနာပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္မွာ လူးလိမ့္ခံရမည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက အထူးသတိထားရမည္။ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေငြအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ျခံဝန္းထဲမွာ ဖားတစ္ေကာင္ကို ဝင္ပါက (သို႔မဟုတ္) အိမ္ေပၚသို႔ ဖားတက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အျပိဳင္အဆိုင္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းျမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားမ်ားမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ဝါးလံုးတစ္လံုုး (သို႔မဟုတ္) ဝါးလံုးမ်ားေရာက္လာပါက ‘၇’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံညံ့ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာလုပ္ငန္းလုပ္ျဖစ္မည္။ အလုပ္သစ္ရမည္။ ေရလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ေရမကူးရ။ ေရနစ္မည္။ လြတ္ထားေသာေရႊျပန္ဝင္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈၾကီးကို ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေနအိမ္ေရွ႕မွာလည္းေကာင္း၊ အိမ္အနီးအနားမွာလည္းေကာင္း ဆိုင္ကယ္အသစ္တင္ေသာ နိျမတ္ျမင္ပါက ‘၃’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းသို႔ ေရာက္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္၍မရေသာ အခ်ိန္အေနမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္၊ ယတ္နီ ၄ လက္ လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံျခားထြက္ရန္အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ရမည္။ ေငြ အနည္းငယ္ အလဟႆျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဗီရိုတစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၁’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ညံ့ပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ ေသာကမ်ားေနလိမ့္မည္။ အလုပ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ လယ္ယာသံုးစက္ကရိယာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးဝင္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားမႈ ျဖစ္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေနရာေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းျဖစ္မည္။

ေနအိမ္၏ေတာင္ဘက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ ထိုသို႔မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။ ေနအိမ္သို႔ ေကာက္ညင္းဆန္မ်ား ေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷရိုက္ရလိမ့္မည္။ ေၾကြးကိစၥစိတ္ညစ္ရမည္။ သူခိုးခိုးခံရမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက ေျခလွမ္းမွားမည္။ သတိထားပါ။

ေရႊလုပ္ငန္းမွာ ေရႊေစ်းအတတ္အက်ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို႔ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါအသစ္ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၆’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္သီး ၃ လံုး ကပ္လွဴပါ။