၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 14-08-2022 မွ 20-08-2022 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ကုန္ေရာင္း ကုန္ဝယ္၊ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ ေကာင္းမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္းအတြက္ အငွား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေဆးရံုးသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေရႊထြက္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလဒ္ေကာင္းမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရၫွိစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုုးႀကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ၫြန္႔၊ သေျပ ၉ၫြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ေငြအတြက္ေသာကအနည္းငယ္ေရာက္မည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကိစၥ (သို႔မဟုတ္) အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္ယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္းအေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မန္က်ည္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆြမ္းသံုးပြဲေပၚမွာ သၾကားထည့္ၿပီး ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တင္ဒါ၊ ပါမစ္ စသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မွဳ ရရွိလိမ့္မည္။ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမြန္မည္။

တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ရရန္ရွိေသာ အေႂကြးမ်ားရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေပးရန္ရွိေသာ အေႂကြးမ်ားကို ေပးဆပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ စံပယ္၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ ေငြအထူးဝင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ အထူးရုန္းကန္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။ 

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ၊ ၆ ၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ နံ႔သာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားထြက္ခြာရန္အတြက္ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္မည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အဖုအထစ္ ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ာ ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငွက္ေပ်ာစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ မုန္႔ဖက္ထုပ္ ၅ ထုပ္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္ရိုက္ရလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေဟာင္းကို ဖ်ရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားထြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သူခိုးခိုးခံရလိမ့္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အနည္းငယ္အရံႈးေပၚမည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေရႊထြက္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦးဦး၏ က်န္းမာေရးကို ကူညီရမည္။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈၾကီးမားလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးမွာ အိပ္မေပ်ာ္ေသာေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ ကူညီအားေပးမႈ ရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၂၂ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမြန္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ သူခိုးခိုးခံရလိမ့္မည္။ သတိထားပါ။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားလွမ္းရလိမ့္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ပါက အက်ိဳးေပးမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါအနည္းျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္က်န္းမာေရး ညံ့မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်းဥေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ သူခိုးခိုးခံရမည္ သို႔မဟုတ္ပါက ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံရမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။

ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားရလိမ့္မည္။ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းပ်က္မည္။ အဝတ္အထည္အသစ္ ဝင္မည္။ စာခ်ဴပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္အေငါ့ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး သေဘာထားကြဲလြဲမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေငြထီး ၃ လက္ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။

စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေရႊထြက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားပြန္းမည္။ ပိန္မည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေၾကြးကိစၥ စကားေျပာရမည္။

ပညာေရးမွာ ရလဒ္ေကာင္း ရရွိမည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ေမာပန္းလြယ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ရမည္။ အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းျဖစ္မည္။ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဒုကၡေပးမည္။ အမိ၊အဖတစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈမရွိပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဒါင္းျမီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္ ဆီထမင္း ၅ ပြဲ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိမိရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာက္အယွက္ေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူၾကီး၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ ေငြအတြက္ ေသာကအနည္းငယ္ေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရြႊ႕ရလိမ့္မည္။

ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္းရွိသည္။ ေဆြမ်ိဴးထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္ သတင္းၾကား ရလိမ့္မည္။ ၾကားပါက နိမိတ္ေကာင္း၏။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညႊန္႔၊ သေျပ ၉ ညႊန္႔၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညႊန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

တယ္လီဖုန္းပ်က္မည္။ ေပ်ာက္မည္။ ဆိုင္ကယ္သစ္ဝင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦး မမာမက်န္းျဖစ္မည္။

ပညာေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမႈကို ခံရမည္။အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ညံ့ပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၂၂ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေဆးေရာက္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ လူလိမ္ခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မည္ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ကယ္ပ်က္မည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း စိုေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကံရည္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးနီ ၅ လက္လွဴပါ။