၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 02-10-2022 မွ 08-10-2022 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ အထစ္အေငါ့ျဖစ္မည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အဖိုးတန္ တယ္လီဖုန္းဝင္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ေရႊဝင္မည္။ သူတစ္ပါး၏ က်န္းမာေရး ကိစၥကို ကူညီရမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႕မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္းညြန္႔ (အုန္းရြက္) ၁၉ ညြန္႔ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စရံေငြအေပးအယူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြကုန္မည္။

ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေစ်းတက္ေသာ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ သူခိုးခိုးခံရလိမ့္မည္။ သတိထားပါ။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားနာသြားကိုက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးမည္။

အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းသစ္ေတြ႔မည္။ ေၾကြးျပန္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားမႈအားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ဆူဆူညံညံျဖစ္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မဲနယ္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ရတနာပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အတိုက္အခိုက္ေပၚမည္။

ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေရႊထြက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ တယ္လီဖုန္းပ်က္မည္။ ေပ်ာက္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္းရလိမ့္မည္။ ရပ္ေဝးမွေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးသို႔ ေငြပို႔ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈၾကီးမားလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ၾကာျဖဴ ၅ ပြင့္ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းေရာက္လိမ့္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေငြရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

ေရႊေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေရႊထြက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အမႈရွိပါက အမႈအတြက္ ရင္ေအးရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွာ ၾကားစကားေၾကာင့္ အႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မီးခိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သေဘၤာသီးမွည့္တစ္လံုး ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ထားပါက လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားစရာကိစၥေပၚမည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေပၚမည္။ ဆိုက္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ ေငြအတြက္ေသာက အနည္းငယ္ေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေက်ာင္းသြားတက္ခြင့္ရမည္။ က်နး္မာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္သီး ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္း ကိစၥေပၚမည္။ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ေသာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးမည္။ လစာတိုးမည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ မိသားစုႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ လုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မည္။

ပညာေရးမွာတိုးတက္မႈ ရပ္တန္႔ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္း ၁၄ ရြက္ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တင္ဒါ၊ ပါမစ္၊ ေလလံစေသာ အၿပိဳင္အဆိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ဒန္း ၉ ၫြန္႔၊ ဇီး ၉ ၫြန္႔၊ သေျပ ၉ ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ စန္းပြင့္မည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္႐ိုက္ရလိမ့္မည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္တစ္စီးဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲ၏ က်န္းမာေရးကို ကူညီ္ရမည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားနာ၊ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ သင့္ျမတ္မႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္ေးကာင္းၾကားရမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးသို႔ ေငြပို႔ရမည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူႀကီးႏွင့္ စကားမ်ားမည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သွ်ားညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသို႔ လွမ္းၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ အိမ္ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ပ်က္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။ ေရႊအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ ရြက္လွ ၉ ၫြန္႔၊ ဒန္း ၉ ၫြန္႔၊ ဇီး ၉ ၫြန္႔ လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ ေႂကြးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ေပၚမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း ေပၚမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငွက္ေပ်ာစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလုပ္ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း၊ အလုပ္မွာ ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ အလုပ္မွာ လစာတိုးျခင္း ျဖစ္မည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကမ်ားမည္။

ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ သူူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ ခါးကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေငြေၾကးကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပန္းႏုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ သေျပ ၂၂ ၫြန္႔လွဴပါ။