၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 28-11-2021 မွ 04-12-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္တာ၀န္ပိလိမ့္မည္။အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ပဲ ၊ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ၊ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ရပ္ေ၀းေရာက္ေနေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦးျပန္ေရာက္လာမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ မရွိပါ။က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကံရည္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္း ၁၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ လယ္သံုးစက္ကိရိယာပစၥည္းဝင္မည္။ ဆန္စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

စာခ်ဴပ္စာတမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲ (သို႔မဟုတ္) အမိ၊ အဖ တစ္ဦးဦးက်န္းမာေရး ညံ့မည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ ဝမ္းသာစရာသတင္းေကာင္း ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရး ညံ့သည္။ခ်စ္သူ၏ အထင္အျမင္မွားမႈကိုခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြ (သို႔မဟုတ္) ေဆး ေရာက္မည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။

ပစၥည္းေပ်ာက္မည္။ အမိ၊ အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ပန္းဆြတ္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးမွာ ရင္ဘတ္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ မာနေၾကာင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၅ တိုင္ ထြန္းညိွပူေဇာ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ေကာင္းမည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ ၊အိမ္ခန္း ၊တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္း အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ေဆးရံုသို႔လူနာေမးသြားရမည္။ ေနအိမ္၏ အေရွ႕အရပ္မွာ မီးေလာင္၊ မီးလန္ ့ျဖစ္မည္။ ထိုသို ့ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံ စြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အညံ့မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္ မွာ ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရ ၂၂ ခြက္ သပၸာယ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္ (သို႔မဟုတ္) ေရႊထြက္လိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စိုက္ပ်ိဴးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္း ပ်က္မည္ (သို႔မဟုတ္) ေပ်ာက္မည္။

ပညာေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညႊန္႔၊ သေျပ ၉ ညႊန္႔၊ ကံေကာ္ ၉ ညႊန္႔လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလုပ္သစ္ေပၚမည္။လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွ အားတက္စရာ သတင္းၾကားရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ သူေတာ္ဝင္တစ္ပါးကို ဖူးေတြ႔ရမည္။

ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေမာပန္းလြယ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ မာနေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၂၁ ညႊန္႔ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ဆန္စပါးေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။

အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္သစ္သို႔ေျပာင္းရလိမ့္မည္။ ေၾကြးကိစၥ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေရလုပ္ငန္း ၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေၾကာအားနည္းမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။