၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 16-05-2021 မွ 22-05-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ေကာင္း၏။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ကို ျငီးေငြ႔ျပီး အလုပ္ထြက္ခ်င္စိတ္ေပၚမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ညံ့ပါသည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္ေပၚမည္။ ေရႊအေရာင္းအဝယ္မွာ အရံႈးေပၚမည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲေပၚမည္။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားျခင္း မတိုက္ဆိုင္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။ ရတနာလုပ္ငန္း၊ ေရႊလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အေခ်အတင္စကားေျပာရမည္။ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ကယ္အမႈျဖစ္မည္။ ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္းေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ အႏၱာရယ္ ရွိေနပါသည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ က်ဆင္းလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမွဴး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မသာယာပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ဆီထမင္း ကပ္လွဴပါ။


အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္အေရႊ႕အေျပာင္း ေပၚမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနပါက အခက္အခဲေပၚမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း ေလွ်ာက္ထားပါက ရမည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေနအိမ္၏အေရွ႕ဘက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ ထိ္ုကဲ့သို႔ မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အားရစရာေကာင္းေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ကံေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ ရြက္လွ ၁၄ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုးမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ တယ္လီဖုန္းအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္မေကာင္းပါ။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွာ ပိုး (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္ေၾကာင့္ ေဝဒနာခံရမည္။ ခ်စ္သူ၏ ရက္စက္မႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၁၅ တိုင္ ထြန္းညိွပူေဇာ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဘဏ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ေခ်းေငြမ်ားရရွိမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ျပန္ေတြ႔မည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ သတိထားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား လွမ္းရမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေပ်ာက္ေနေသာပစၥည္း ျပန္ေတြ႔မည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာ ေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငွက္ေပ်ာစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ သေျပ ၂၁ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အေရးၾကီးေသာစာရြက္စာတမ္း၊ လိုင္စင္၊ မွတ္ပံုတင္ေပ်ာက္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက ႏိုင္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အဌား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းျပီး အလွဴလုပ္ရမည္။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲအတြက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မုိးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးသို႔ ေငြပို႔ရမည္။

အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေသာ့တြဲေပ်ာက္မည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဇက္ေၾကာတက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ စေနေထာင့္မွာ ေရသက္ေစ့လွဴပါ။