၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 22-01-2023 မွ 28-01-2023 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းကိစၥအတြက္ အလုပ္မ်ားရလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥ ျပဳလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေပၚမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္ကိစၥအတြက္ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး သတင္းၾကားရမည္။ ဝင္ေငြမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ေနအိမ္သို႔ အလွဴဖိတ္စာ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာေရာက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈၾကီးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ အုန္းထမင္း ဆြမ္းကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေစ်းေရာင္း၊ ေစ်းဝယ္ ေကာင္းမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေရႊဖရံုသီးတစ္လံုး ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္ၾကပ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ညင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးအတြက္ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စကားေျပာရမည္။

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ေငြအနည္းငယ္အလဟႆ ျဖစ္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။

အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဦးထုတ္တစ္လံုး ေရာက္ပါက ‘၁’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ထင္တိုင္းမေပါက္ေသာ အေျခမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးမွာ ေလထိုးေလေအာင့္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္ခြာသြားရလိမ့္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေစ်းႏႈန္းက်ေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္မွာ ေခ်းေငြတင္ထားပါက ေခ်းေငြရမည္။ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားပါက အိမ္ခန္းရမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။

ေနအိမ္သို႔ ဝါးလံုးတစ္လံုး (သို႔မဟုတ္) ဝါးလံုးမ်ား ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔၊ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ အုန္း ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ခန္႔စာေရာက္မည္။ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္း တစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူၾကီး၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ပန္းပင္၊ ပန္းအိုး ေရာက္ပါက ‘၆’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈသတင္းၾကားရမည္။ က်န္မားေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွားမႈခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ဆူဆူပူပူလုပ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခုကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြအထူးေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ လယ္ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ဝိုင္းအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္တစ္စီးဝင္မည္။ ရပ္ရြာ၊ ရပ္ကြက္လူၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းရမည္။ အျပိဳင္အဆိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွိပါက ႏိုင္မည္။ ေျမြေတြ႕ပါက ‘၇’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အထူးၾကိဳးစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အနီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ႏြားႏို႔ကပ္လႈပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားပြန္းမည္။ ပိန္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားရန္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားရန္အတြက္ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚတတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ အိမ္၏အေနာက္ေတာင္အရပ္မွာ မီးေလာင္မီးလန္႔ ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းကိုစြန္႔ပစ္ပါ။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အေျပာင္းအေရႊ႕ေပၚမည္။

အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္းရမည္။ ေနအိမ္သို႔ မႈိမ်ားေရာက္ပါက ‘၆’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ အနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေျခအေန မေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ကၽြဲေကာသီး ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ငရုပ္ ၊ၾကက္သြန္ ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာမွာ အမွားပါမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္လွမ္းရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဴးတစ္ဦး၏ မေကာင္းသတင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏြဲရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေရသက္ေစ့ သပၸာယ္ပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေနရာ အေျပာင္းအေရြ႕ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္။

ေရႊထြက္မည္။ လူလိမ္ခံရမည္။ သတိထားပါ။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဴးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေဆးရံုသို႔လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ ေၾကြးကိစၥ စိတ္ညစ္ရမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးထြက္ရမည္။

ပညာေရးမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန ့အဂၤါေထာင့္မွာ စံပယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြဝင္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြထြက္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဴးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ အတားအဆီးေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ပါက အခက္အခဲေပၚမည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဴးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥ (သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရမည္။ ေနအိမ္၏ေတာင္ဘက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံ စြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညႊန္႔၊ သေျပ ၉ ညႊန္႔၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညႊန္႔လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုးမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

ေရႊထြက္မည္။ ေရႊအေရာင္းအဝယ္၊ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ ဆံုးရံူးမႈ အနည္းငယ္ရွိမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ ရလဒ္ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ရန္လိုမႈကိုခံရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဘဏ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ ေခ်းေငြမ်ားရရွိမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေဆြမ်ိဴးတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ျပန္ေတြ႔မည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ ပ်က္မည္။

ပညာေရး ေကာင္းပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ထီးျဖဴ ၅ ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္လုပ္ရမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေငြအနည္းငယ္အလဟႆ ျဖစ္မည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ မသိက်ိဳးကၽြံလုပ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ရန္လိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊဖလားေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ၫြန္႔၊ သေျပ ၉ ၫြန္႔၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေဆးရံုသို႔လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ အကူအညီရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။ ငယ္ရြယ္သူအိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက သားသမီးရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ တံခြန္ျဖဴ ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူတိုးမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အမႈကိစၥရွိပါက ေအာင္ျမင္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဘီယာပုလင္း၊ အရက္ပုလင္းေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၿပိဳင္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ပ်က္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ထဲမွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရမည္။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ားဝင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ စန္းပြင့္မည္။ အမႈရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာေရာဂါ ရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေပါင္မုန္႔ယိုသုပ္ ၅ ခ်ပ္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြအတြက္ အနည္းငယ္ေသာကေရာက္မည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလႉဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္ေပၚပါက နိမိတ္ေကာင္းပါသည္။

ပညာေရးမွာ အနည္းငယ္ ညံ့ေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ၫြန္႔၊ သေျပ ၉ ၫြန္႔၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ၫြန္႔ လႉပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္ရမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အ႐ိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ ရြက္လွ ၉ ၫြန္႔၊ ဒန္း ၉ ၫြန္႔၊ ဇီး ၉ ၫြန္႔ လႉပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလုပ္ေဟာင္း ထြက္ခြင့္ရမည္။ ေႂကြးကိစၥရင္ေအးရမည္။ ေျမကြက္အေရာင္းအဝယ္ ေပၚမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္။ သူခိုးခိုးခံရလိမ့္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္သြားရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိ္တ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်းဥေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ၫြန္႔၊ အုန္း ၉ ၫြန္႔၊ ရြက္လွ ၉ ၫြန္႔ လွဴပါ။