၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 28-06-2020 မွ 04-07-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ေကာင္းမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပၚမည္။ ရပ္ေဝးမွေငြေရာက္မည္ (သို့) ရပ္ေဝးကိုေငြပို့ရလိ္မ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအမႈေပၚတတ္သည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူူးတ္ိုး၊ လစာတိုးသတင္းေကာင္းႀကားရမည္။တယ္လီဖုန္းပ်က္မည္ (သို့) ေပ်ာက္မည္။ ေနအိမ္သို့ နဂါးေမာက္သီးေရာက္လာပါက ‘၇’ အစ ‘၈’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ီးေပါင္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာအေျခအေနမေကာင္းပါ။ ခ်စ္သူနွင့္စိတ္သေဘာထားကြဲလြဲမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္နွင့္စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘အုန္းခြံေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယႀတာ -   တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေရ ၂၉ ခြက္သပၸါယ္ပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ပိမည္။ လုပ္ငန္းထဲမွာဖိအားမ်ားမည္။ တယ္လီဖုန္းဒုကၡေပးမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ နုိင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေနအိမ္သို့ အရက္၊ ဘီယာပုလင္းဝင္ပါက ကံည့ံမည္။ မိသားစုအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မေျပလည္မွမ်ား ျပန္လည္ေျပလည္သြားမည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည့္ သတင္းႀကားရမည္။ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုက္ုိ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္နိုင္ဖို့ အစီအစဥ္ဆြဲရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို့ ဘူးသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၇’ အဆံုးအစိုးရေအာင္ဘာေလထီ ထိုးပါ။

ပညာေရးမွာကံေကာင္းပါသည္။ နုိင္ငံျခားမွာေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိေရာဂါျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူနွစ္ဦးႀကား အေနွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္းအိမ္ေထာင္ဘက္နွင့္ ေငြေႀကးကိစၥကိုအေႀကာင္းျပဳျပီး စကာမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘မရမ္းေစ့ေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယႀတာ - တနလၤာေန့တြင္ ငါး ၇ေကာင္ေဘးမဲ့လႊတ္ပါ။


အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရန္အေႀကာင္းႀကာျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးေသာေက်းဇူးရွင္အား ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရလိမ့္မည္။ ဆန္၊ စပါးေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးမွ ရရန္ရွိေသာအေႀကြးမ်ားရမည္။ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေနအိမ္သို့ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္လာပါက ကံညံံံ့မည္။ ေနအိမ္ေရွ့မွာ က်ီးသာပါက ‘၂’ အစ ‘၅’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေႀကာအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ ခ်စ္သူ၏စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ေဆြမ်ဳိးမ်ား ဒုကၡေပးမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ပိေတာက္ေျခာက္’ ေရာင္ျဖစ္ပါသည္။

ယႀတာ - အဂၤါေန့အဂၤါေထာင့္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား (သို့) ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္အမႈျဖစ္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စရံေငြအေပးအယူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။

အမိ၊ အဖ တစ္ဦးဦးက်န္းမာေရးညံ့မည္။ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အရႈံးေပၚမည္။ အက်ိဳးအျမတ္နည္းမည္။ နိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေနအိမ္သို့မာလကာသီးေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာတိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္းအဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘အစိမ္းနုေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယႀတာ - ဗုဒၶဟူးေန့ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူႀကီးတစ္ဦးဦး၏ ဒုကၡေပးမႈကိုခံရလိမ့္မည္။ ေငြအတြက္ေသာကေရာက္မည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္ရိုက္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥသတင္းႀကားရမည္။ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရမည္။

ေခြး၊ ေႀကာင္ အဝင္မခံရ။ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ အတားအဆီးႀကံဳရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို့ ေခါင္းအံုး (သို့) ဖက္ေခါင္းအံုးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၈’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ အကူအညီရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ေက်းဥေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယႀတာ - ႀကာသပေတးေန့ ႀကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ညြန့္၊ သေျပ ၉ညြန့္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ညြန့္ကပ္လွဴပါ။


ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းႀကားရမည္။ ေငြဝင္မည္။ ေရႊလည္းဝင္မည္။ ေနအိမ္သို့လကၻက္စို၊ လကၻက္ေျခာက္ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေနအိမ္အနီးအနားမွာ အမႈအခင္းသတင္းႀကားပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန့္ပစ္ပါ။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာေအာင္ျမင္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာ၊ ခါးကိုက္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာသာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

 ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘မဲနယ္ျပာေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယႀတာ - ေသာႀကာေန့ ေသာႀကာေထာင့္မွာ သေဘာသီးတစ္လံုးကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရႊလုပ္ငန္းမွာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မွားေသာေႀကာင့္ဆံုးရႈံးမႈ အနည္းငယ္ရွိမည္။ ဆန္၊ စပါးေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေငြလိမ္ခံရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ကိန္းေပၚမည္။

မိသားစုအတြင္းမွာ စိတ္ထား၊သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားနွင့္ ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္္းဘက္သို့ ခရီးထြက္ရမည္။ ေနအိမ္သို့ အလွဴဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ ေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုးအစိုးရထီထိုုးပါ။

ပညာေရးမွာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္သို့ ေရာက္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံမေကာင္းပါ။ ခ်စ္သူနွင့္စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မသာယာပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ပုဇြန္ဆီေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယႀတာ - စေနေန့တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ထမင္းကပ္လွဴပါ။