၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 27-09-2020 မွ 03-10-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းသလို ထြက္ေငြလည္းေကာင္းမည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။  အိမ္သို႔ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ေနအိမ္သို႔ အလွဴဖိတ္စာ (သို႔မဟုတ္) မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့သည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေရ ၂၉ ခြက္ သပၸါယ္ပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္းရမည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ပႏၷရိုက္ရလိမ့္မည္။ ႏြားနက္တစ္ေကာင္ကို ျမင္ပါက ‘၆’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုလာဒ္မ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၀ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ဂန္႔ေဂၚ ၂၂ ညြန္႔လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားပြန္းမည္။ ပိန္မည္။ ပ်က္မည္။ ေရႊအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္ ခရီးထြက္ရမည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက အေရးၾကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မႈၾကီးကို ျပဳလုပ္ရမည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္ရမည္။

 ေၾကြးကိစၥစကားေျပာရမည္။ အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေခါင္းအံုး (သို႔မဟုတ္) ဖက္ေခါင္းအံုး ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးသာယာပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာျပဳရန္အတြက္ ရက္ေရြးရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မဲနယ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ႏြားႏို႔ထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြအတြက္ ေသာကေရာက္ျပီးမွ အဆင္ေျပသြားမည္။ ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မည္။ ေဆးရံုသို႔လူနာေမး (သို႔မဟုတ္) လူနာပို႔သြားရမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ေသတၱာတစ္လံုး ေရာက္လာပါက ကံညံ့မည္။

ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။ ေနအိမ္ေရွ႕မွာ က်ီးသာပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အူလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေကာင္းသလို၊ မေကာင္းသလို ျဖစ္ေနပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အဟန္အတားေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေရလုပ္ငန္းမွာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့့္ အပ်က္အစီးႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈရွိမည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရမည္။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ား ဝင္မည္။ ဆိုင္ေနရာ၊ ဆိုင္ခန္းအတြက္ အဌား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဖရဲသီးတစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ အဆင္မေျပျဖစ္ေနေသာ အခ်စ္ေရးမွာ ျပန္ျပီး အဆင္ေျပသြားလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ေထာပတ္သီး ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရပ္ေဝးမွ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေျမ၊ ျခံ၊ အိမ္ဝိုင္း၊ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ပႏၷက္ရိုက္ရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းၾကားရမည္။ လမ္းထဲမွာ အိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။

ေဆြမ်ိဳးညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီး စကားမ်ားရလိမ့္မည္္။ ျခံထဲေျမြဝင္ (သို႔မဟုတ္) လမ္းေပၚေျမြျမင္ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ေပၚေျမြတက္ခဲ့ေသာ္ ‘၅’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိေရာဂါကုသရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ေကာင္းမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ရလိမ့္မည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။ လယ္ယာေျမဆႏၵျပပြဲ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ ဦးေဆာင္ရမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ စက္ဘီးတစ္စီးဝင္ပါက ‘၃’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးနီ ၉ လက္ကပ္လွဴပါ။