၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 25-07-2021 မွ 31-07-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး ၊ ရာထူးတိုး သတင္းၾကား ရင္ေမာေနရလိမ့္မည္။ လူမႈေရး လုပ္ငန္း ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အဆင္မေျပပါ။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူ ၾကံစည္ထားေသာ အၾကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရာစင္မွာ အုန္းထမင္း ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္သစ္တက္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ သတိထားပါ။

အေၾကြးကိစၥအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အမိ အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ အလုပ္အသစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴး ဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလဒ္ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ခေရ ၂၄ ညႊန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရလိမ့္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ လုပ္ပါ။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။ အဝတ္အထည္ အသစ္ဝင္မည္။

တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေန မေကာင္းပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ မရွိပါက ခ်စ္သူသစ္ေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁ ၊ ၅ ၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္ေနရာ၊ ဆိုင္ခန္း၊ ေစ်းဆိုင္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တို္က္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေငြအနည္းငယ္အလဟႆ ျဖစ္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာခါးကိုက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းျမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေဆာက္ရန္ပႏၷရိုက္ရလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေဟာင္းကိုဖ်က္ရမည္။ ေငြအထူးဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါ လုပ္ငန္းအတြင္းမွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ေပၚမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြကုန္မည္။

ပညာေရးမွာ အထူးၾကိဳးစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မဲနယ္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ယူရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား၊ အတိုက္အခံလုပ္သူမ်ား ေပၚမည္။

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ မိသားစုအတြင္းမွာ က်န္းမာေရးညံ့ေသာသူရွိမည္။ သို႔ေသာ္စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ ကူညီမႈကို ရရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ ရြက္လွ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္သစ္ရမည္။ အိမ္တက္မဂၤလာျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက သစၥာေဖာက္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦးက်န္းမာေရးညံ့မည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္းေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ ကတိမတည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညွိစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားမွာ ေထာပတ္ဆြမ္းကပ္လွဴပါ။