၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 22-11-2020 မွ 28-11-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မည္။ ေကာင္းမည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။

မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အတားအဆီးေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ပိႏၷဲသီးတစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္သြားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ အထင္မွားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္မယံုသကၤာ ျဖစ္မႈကို ခံရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငါးရွဥ့္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းထဲမွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေပၚမည္။ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ အနည္းငယ္ ေသာကေရာက္မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းအတြင္းမွာ ဖိအားေပးမႈကို ခံရမည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။ ေနအိမ္သို႔ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါတစ္ထည္ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနပါသည္။ ေနအိမ္သို႔ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါေရာက္ပါက ‘၅’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ႏွလံုးအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ရင္တမမ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈကင္းေနပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔မွာ ငါး ၂ ေကာင္ေဘးမဲ့လႊတ္ပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရသည့္ သတင္းၾကားရမည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကို ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရလိမ့္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္  ျဖစ္မည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စရံေငြအေပးအယူ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ခရီးထြက္ပါက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားရန္ သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္လိမ့္မည္။

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းပါသည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့ပါသည္။ ဒယ္အိုး၊ ဒန္အိုး၊ ထမင္းေပါင္းအိုး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္သစ္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးအားနည္း (သို႔မဟုတ္) ေသြးေပါင္က်မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲျခင္းကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပသီးမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

တယ္လီဖုန္းပ်က္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေပ်ာက္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ မႈိ(သို႔မဟုတ္) မွ်စ္မ်ားေရာက္ပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဒူး၊ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ဆြမ္း ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရန္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ ေကာင္းမည္။

ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ဘုရားပလႅင္၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေနအိမ္သို႔ ၾကြျမန္းလာပါက နိမိတ္ေကာင္း၏။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အျမတ္အစြန္းရမည္။ ေနအိမ္သို႔ နာရီတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘက္ေအာင့့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခဲပုတ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သစ္သီး ၆ လံုးကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္မွားမည္။ အလုပ္အတြက္ အေရာင္းအဝယ္တြက္ ခရီးထြက္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၾကံဳရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ပန္းပင္၊ ပန္းအိုး ေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ေနမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အတၱမာနေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ကပ္လွဴပါ။