Min Thein Kha Mobile Application

၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 22-11-2020 မွ 28-11-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မည္။ ေကာင္းမည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။

မိသားစုအတြင္းသို႔ သတ

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းထဲမွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေပၚမည္။ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ အနည္းငယ္ ေသာကေရာက္မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရသည့္ သတင္းၾကားရမည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ခရီးထြက္ပါက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားရန္ သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရန္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ကုန္ေရာင

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္မွားမည္။ အလုပ္အတြက္ အေရာင္းအဝယ္တြက္ ခရီးထြက္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ စ

တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ေဟာစာတမ္း

သူငယ္ခ်င္းအတြက္ ၾကည့္ရန္