ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူႀကီးတစ္ဦးဦး၏ ဒုကၡေပးမႈကိုခံရလိမ့္မည္။ ေငြအတြက္ေသာကေရာက္မည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္ရိုက္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥသတင္းႀကားရမည္။ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရမည္။

ေခြး၊ ေႀကာင္ အဝင္မခံရ။ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ အတားအဆီးႀကံဳရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို့ ေခါင္းအံုး (သို့) ဖက္ေခါင္းအံုးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၈’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ အကူအညီရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ေက်းဥေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယႀတာ - ႀကာသပေတးေန့ ႀကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ညြန့္၊ သေျပ ၉ညြန့္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ညြန့္ကပ္လွဴပါ။