အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရန္အေႀကာင္းႀကာျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးေသာေက်းဇူးရွင္အား ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရလိမ့္မည္။ ဆန္၊ စပါးေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးမွ ရရန္ရွိေသာအေႀကြးမ်ားရမည္။ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေနအိမ္သို့ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္လာပါက ကံညံံံ့မည္။ ေနအိမ္ေရွ့မွာ က်ီးသာပါက ‘၂’ အစ ‘၅’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေႀကာအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ ခ်စ္သူ၏စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ေဆြမ်ဳိးမ်ား ဒုကၡေပးမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ပိေတာက္ေျခာက္’ ေရာင္ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယႀတာ - အဂၤါေန့အဂၤါေထာင့္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။